Akademia trenerów biznesu

 

Semestry: 2

Cel studiów: Studia Akademia trenerów biznesu przygotowują do samodzielnego, profesjonalnego stworzenia i zrealizowania procesu szkoleniowego. Absolwent potrafi zbadać zapotrzebowanie na szkolenia, dobrać tematy oraz odpowiednie narzędzia służące procesowi rozwoju odbiorców.

Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu przeznaczone są dla osób, które chcą prowadzić szkolenia biznesowe na najwyższym poziomie, dla trenerów i szkoleniowców, kadry menedżerskiej, wykładowców akademickich, dla absolwentów wszystkich typów studiów, w tym przede wszystkim ekonomicznych.

 1. Rola trenera w procesie szkoleniowym i w organizacji (9h)
a/ Trenera w procesie szkoleniowym (rozwojowym)
b/ Umiejętności i kompetencje trenera
c/ Etyka w pracy trenera

2. Podstawy procesu uczenia się dorosłych (9h)
a/ Proces uczenia się dorosłych – zagadnienie, teorie i praktyczne wykorzystanie metod rozwojowych.
b/ Czym jest proces grupowy? Teoria i praktyka, kierowanie procesem.
c/ Fazy procesu grupowego.
d/ Etapy pracy z grupą i rozwoju grupy.

3. Autoprezentacja – podstawowy warsztat trenera (14h)
a/ Rola wyglądu zewnętrznego i zachowania.
b/ Znaczenie dopasowanego i efektywnego przekazu w prowadzeniu prezentacji i wystąpieniach publicznych.
c/ Znaczenie komunikacji niewerbalnej – praca z postawą, przekonaniami i ciałem.

4. Efektywna komunikacja w pracy z grupą (18h)
a/ Zasady efektywnej komunikacji i kanały komunikacyjne.
b/ Sztuka zadawania właściwych pytań.
c/ Budowanie relacji; rola i waga informacji zwrotnej w pracy trenera

5. Praca ze stresem i emocjami (16h)
a/ Rozpoznawanie symptomów stresu; stres i lęk przed wystąpieniem publicznym.
b/ Stres jako czynnik korzystny lub niekorzystny.
c/ Stres jako efekt niewłaściwego przygotowania do prezentacji i warsztatów
d/ Sposoby radzenia sobie ze stresem

6. Nowoczesne metody nauczania i prowadzenia warsztatów. Inspirowanie i motywowanie (27h)
a/ Metodologia pracy warsztatowej opartej o proces grupowy
b/ Współczesne narzędzia i metody w pracy trenera
c/ Czynniki wpływające na wzrost poziomu motywacji i ich waga. Znaczenie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.
d/ Odpowiedzialność i zaangażowanie; Wyrażanie uznania, postęp i widoczne efekty jako element motywujący.

7. Analiza potrzeb szkoleniowych (16h)
a/ Rola i waga badania potrzeb szkoleniowych grupy.
b/ Metody badania potrzeb szkoleniowych.
c/ Zarządzanie rozwojem pracowników w firmie. Współpraca trener-organizacja.
d/ Projektowanie ewaluacji szkolenia.

8. Projektowanie szkolenia i budowanie programów warsztatów (16h)
a/ Projektowanie programów szkoleniowych.
b/ Wybór sposobu i metody szkolenia.
c/ Przygotowywanie scenariusza.
d/ Zamykanie procesu szkoleniowego.
e/ Elementy prawa autorskiego dla trenerów.

9. Praca z oporem i reagowanie w sytuacjach trudnych (8h)
a/ Przyczyny i formy występowania oporu w grupie.
b/ Rozpoznawanie symptomy sytuacji kryzysowych.
c/ Metody i sposoby reakcji w trudnych sytuacjach.

10. Warsztaty uczestników Akademii – ćwiczenia i zajęcia praktyczne (18h)  a/ Przygotowanie indywidualnych zajęć przez uczestników szkoleń
b/ Zajęcia praktyczne – praca z kamerą video
c/ Ewaluacja prezentowanych zajęć

11. Prezentacja szkoleń dyplomowych (9h)

Program studiów do pobrania (.pdf)
Liczba godzin: 160 (2 semestry)

dr Maria Finogenow Psycholog, trener, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Jest członkiem Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarzem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o/Łódź oraz członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Kadr w Łodzi. Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu „umiejętności miękkich”. Tematyka prowadzonych warsztatów i szkoleń to m.in.: skuteczne rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zarządzanie czasem, profesjonalna obsługa klienta, trening asertywności, wypalenie zawodowe, komunikacja interpersonalna, szkolenia integracyjne.
Maciej Rzepkowski Certyfikowany trener i coach z wieloletnim doświadczeniem. Certyfikowany trener Brian Tracy International, współtwórca Szkoły Sprzedaży i Zarządzania Sprzedażą Brian Tracy International, ekspert z zakresu wykorzystania Profilu Cech Osobowości Kwestionariusza Osobowości DIMENSIONS (Talent Q). Prowadził warsztaty dla największych firm w Polsce (m.in.. Citibank, Lotos, Bank Śląski i in.). Ma na koncie kilka tysięcy dni szkoleniowych. Absolwent UŁ.
Iwona Kuźlik Coach, trener biznesu, specjalista marketingu i reklamy (Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie). Posiada certyfikat do analizy i feedbacku Talent Q. Prowadziła sesje mentoringowe dla coachów Noble Manhattan oraz studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi.
Wojciech Kurzyk Praktyk biznesu, certyfikowany trener wg Akademii Marschalla, certyfikowany mentor wg TTX Institute, wykładowca akademicki (Uniwersytet Łódzki, kierunek Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Logistyka), od prawie 10 lat właściciel agencji reklamowej Vibematters.
Kamila Sołtysiak Certyfikowany trener umiejętności psychologicznych. Ekspert z zakresu następujących tematów: asertywność, negocjacje, skuteczne rozwiązywanie konfliktów, komunikacja interpersonalna, zarządzanie sobą w czasie. Prowadziła szkolenia m.in. dla: Uniwersytet Łódzki, WSFI w Łodzi, Nova Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K., Grupa SGP.
dr Paweł Kaczorowski Ekonomista, ekspert w zakresie rynku pracy i sektora przedsiębiorstw. Doradca zawodowy. Wieloletni wykładowca (m.in.. Uniwersytet Łódzki, WSFI). Praktyk zarządzania. Ekspert w zakresie funduszy strukturalnych. Przedsiębiorca i szkoleniowiec.

 

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

  1. Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI – pobierz (.doc)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  3. Jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność: 5 300 zł
(istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Kontakt:
tel: 782 004 700, mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń. Studia uruchamiane po zgłoszeniu 8 uczestników.

Inne studia podyplomowe w Kaliszu

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...