Bankowość

Dostępność: Łódź, Kalisz
Semestry: 2

Cel studiów: Uczestnicy Studium poznają rolę sektora bankowego we współczesnej gospodarce rynkowej, zarówno w kontekście działania banku centralnego, jak i specyfiki funkcjonowania banku komercyjnego. Poza poznaniem wiedzy, uczestnicy studium będą mogli zdobyć niezbędne umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych operacji bankowych.

Program studiów Bankowość adresowany jest zarówno do osób, które podejmują już pracę w sektorze bankowym, jak i dla tych, którzy chcieliby realizować swoje plany zawodowe na rynku produktów bankowych. Uczestnikami Studium mogą być mogą być absolwenci zarówno kierunków ekonomicznych, jak kierunków pozaekonomicznych. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie pierwszego stopnia studiów wyższych (posiadanie minimum stopnia licencjata).

 1. Podstawy makro i mikroekonomii. (16h)
 2. Elementy finansów przedsiębiorstw. (12h)
 3. Sektor bankowy w gospodarce. Rola banku centralnego.
  Polityka pieniężna. (16h)
 4. Bank jako przedsiębiorstwo. Zakres działalności. Struktura bilansu.
  Wynik finansowy. (16h)
 5. Ryzyko w działalności banku. (12h)
 6. Działalność kredytowa banku. Ocena zdolności kredytowej. (16h)
 7. Działalność depozytowa. System gwarantowania depozytów. (12h)
 8. Bankowe rozliczenia pieniężne. (12h)
 9. Bankowość korporacyjna. (12h)
 10. Bankowość detaliczna. (12h)
 11. Bankowość spółdzielcza. (12h)
 12. Marketing bankowy. (8h)
 13. Bankowość elektroniczna. (12h)
 14. Prawo bankowe. (8h)

Program studiów do pobrania (.pdf)
Liczba godzin: 176 (2 semestry)

dr hab. Iwona Dorota Czechowska Profesor w Katedrze Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik katedry, redaktorka naczelna czasopisma naukowego Finanse i Prawo Finansowe. Journal of Finance and Financial Law. Występująca w roli uczestnika i kierownika projektów dydaktycznych. Autorka około 120 artykułów oraz pięciu książek z zakresu finansów, bankowości i transformacji konsumenckich na rynku usług bankowych, polityki pieniężnej, etyki w finansach; uczestniczka programu gościnnego wykładowcy Erasmus, członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PTE
dr Jarosław Marczak Starszy wykładowca w Katedrze Finansów i Rachunkowości MŚP Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert w zakresie finansów publicznych, finansów samorządu terytorialnego, podatków i systemów podatkowych oraz finansów przedsiębiorstw. Wykładowca na kursach dla członków rad nadzorczych, członek wielu Rad Nadzorczych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi, członek Prezydium Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
dr Andrzej Bogus Doktor nauk ekonomicznych. Wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim i w WSFI w Łodzi. Ekspert w zakresie bankowości i ubezpieczeń.
dr Maciej Dykto Od 2001 adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim, od 1993: makler, Powszechny Bank Gospodarczy S.A. Wielokrotnie nagradzany za najlepsze zajęcia dydaktyczne w zakresie finansów.
dr Paweł Kaczorowski Ekonomista, ekspert w zakresie rynku pracy i sektora przedsiębiorstw. Doradca zawodowy. Wieloletni wykładowca (m.in.. Uniwersytet Łódzki, WSFI). Praktyk zarządzania. Ekspert w zakresie funduszy strukturalnych. Przedsiębiorca i szkoleniowiec.

 

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

 1. Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI – pobierz (.pdf)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
 3. Jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Miejsce składania:
– Łódź: ul. Wróblewskiego 18/801
– Kalisz: ul. Widok 96A (gmach IV LO)
lub mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl 

Odpłatność: 4 150 zł
(istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Kontakt: tel: 42 639 91 10, 501 016 524, mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl 

Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń. Studia uruchamiane po zgłoszeniu 10 uczestników.
Istnieje możliwość uruchomienia grup zamkniętych dla firm.

Inne studia podyplomowe

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...