Coaching i mentoring dla praktyków zarządzania

 

Semestry: 2.

Cel studiów: Celem studiów Coaching i mentoring dla praktyków zarządzania jest przygotowanie uczestników studium do skutecznego wspierania ludzi i zespołów w rozwoju zawodowym, a także osobistym. Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i narzędzia pozwalające realizować role coacha lub mentora w swoich organizacjach i firmach.

Studia podyplomowe Coaching i mentoring dla praktyków zarządzania skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, którzy w swojej pracy zawodowej specjalizują się w rozwoju umiejętności osobistych, dla specjalistów i menadżerów HR, dla kierowników i dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, trenerów biznesu planujących rozwój kariery w obszarach coachingu lub/i mentoringu.

BLOK WPROWADZAJĄCY:

 1. Podstawy coachingu i mentoringu: geneza, definicje, modele (18h)
  1. Rys historyczny
  2. Główne nurty w coachingu i mentoringu na świecie
  3. Różnice między coachingiem, mentoringiem a terapią
 2. Coaching i mentoring w procesie zarządzania i rozwoju pracowników (18h)
  1. Cele coachingu i mentoringu w organizacji
  2. Role coacha i mentora
  3. Etyka w pracy
  4. Typologia osobowości
 3. Warsztat coacha i mentora (45h)
  1. Warsztat trenera: praca nad ciałem i głosem
  2. Efektywne zarządzanie czasem
  3. Skuteczna komunikacja
  4. Praca z emocjami
  5. Superwizje

BLOK PRAKTYCZNY

 1. Coaching praktyczny (36h)
  1. Modele sesji coachingowych
  2. Sesja wstępna – kontrakt i budowanie relacji
  3. Sesje rozwojowe – kluczowe narzędzia w pracy coacha
  4. Praca z postawą i nastawieniem – droga do transformacji
  5. Praca z pytaniami
  6. Udzielanie informacji zwrotnych
 2. Praktyczne warsztaty mentoringu (27h)
  1. Modele spotkań mentoringowych
  2. Narzędzia w pracy mentora
  3. Znaczenie autorytetu nieformalnego
  4. Samoświadomość i rozwój potencjału
 3. Coaching i mentoring w praktyce – ćwiczenia i superwizje (18h)

Program studiów do pobrania(.pdf) 
Liczba godzin: 162 (2 semestry)

Izabela Barton Smoczyńska Trener biznesu, coach, autor kilkudziesięciu programów z zakresu zarządzania zmianą, komunikacji, motywowania czy doskonalenia umiejętności miękkich. Wykładowca w Uniwersytet SWPS w Warszawie. Twórca Szkoły Trenerów Brian Tracy International, współtwórca Szkoły Sprzedaży i Zarządzania Sprzedażą Brian Tracy International,
autor programów rozwojowych dla korporacji, jako trener, koordynator projektów szkoleniowo –
badawczych i dyrektor merytoryczny współpracowała z różnymi firmami szkoleniowymi. Certyfikowany Psychotraumatolog (Europejski Certyfikat z zakresu psychotraumatologii ESTSS General Certificate in Psychotraumatology). Terapeuta EMDR w procesie certyfikacji w zakresie terapii EMDR (EMDR-Europe Association, Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym). Członek Założyciel Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Rozwoju Metod Pracy ze Stresem GROWTH, członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS), Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.
Iwona Kuźlik Coach, trener biznesu, specjalista marketingu i reklamy (Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie). Posiada certyfikat do analizy i feedbacku Talent Q. Prowadziła sesje mentoringowe dla coachów Noble Manhattan oraz studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi.
Mariusz Stępnik Certyfikowany trener BTI, NLP oraz coach CFC. Osoba łącząca doświadczenie praktyczne z pracą trenera. Specjalizuje się w obsłudze klientów strategicznych, w budowaniu i zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Ma wieloletnie doświadczenie w negocjacjach z dostawcami i klientami z krajów europejskich, państw azjatyckich i regionów bliskowschodnich. Doradza i wspiera zespoły produktowe, rozwija swoje usługi także w Europie Wschodniej.
Maciej Rzepkowski Certyfikowany trener i coach z wieloletnim doświadczeniem. Certyfikowany trener Brian Tracy International, współtwórca Szkoły Sprzedaży i Zarządzania Sprzedażą Brian Tracy International, ekspert z zakresu wykorzystania Profilu Cech Osobowości Kwestionariusza Osobowości DIMENSIONS (Talent Q). Prowadził warsztaty dla największych firm w Polsce (m.in.. Citibank, Lotos, Bank Śląski i in.). Ma na koncie kilka tysięcy dni szkoleniowych. Absolwent UŁ.
Wojciech Kurzyk Praktyk biznesu, certyfikowany trener wg Akademii Marschalla, certyfikowany mentor wg TTX Institute, wykładowca akademicki (Uniwersytet Łódzki, kierunek Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Logistyka), od prawie 10 lat właściciel agencji reklamowej Vibematters.

 

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

 1. Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI – pobierz (.doc)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
 3. Jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność: 3 800 zł
(istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Kontakt:
tel: 782 004 700, mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń. Studia uruchamiane po zgłoszeniu 8 uczestników.

Inne studia podyplomowe w Kaliszu

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...