HR Business Partner

Semestry: 2

Cel studiów: Studia podyplomowe HR Business Partner przygotowują słuchaczy do efektywnego łączenia biznesu i human resources w organizacji. W trakcie studiów studenci rozwijają swoje umiejętności interpersonalne oraz poznają narzędzia niezbędne w pracy HR BP. Dodatkowo uczą się uwzględniać perspektywę biznesową w organizacjach. Program nauczania uwzględnia nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w nowoczesnych działach i firmach HR’owych.

Studia podyplomowe HR Business Partner skierowane są do pracowników działów human resources w przedsiębiorstwach, absolwentów studiów chcących rozwijać kompetencje w zakresie praktycznego zarządzania zasobami ludzkimi, osób aspirujących do stanowisk zarządzających personelem.

1. Miejsce i rola HR Biznes Partnera w przedsiębiorstwie (8h)
a/ Umiejscowienie HR BP w przestrzeni przedsiębiorstwa
b/ Rola HR BP
c/ Zakres działań i uprawnień

2. Ekonomiczne aspekty organizacji zasobów ludzkich (16h)
a/ Ekonomia rynku pracy – podstawowe pojęcia, modele
b/ Ocena efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
c /BHP

3. HR Biznes Partnera – kompetencje, rozwój, kariera (24h)
a/ Studia i co dalej?
b/ Cechy HR BP
c/ Umiejętność budowania relacji
d/ Autoprezentacja i prezentacje biznesowe

4. Aspekty prawne w działaniach HR Biznes Partnera (18h)
a/ Przepisy dotyczące zatrudniania
b/ Mobbing w zakładzie pracy
c/ Przepisy ochrony praw pracowniczych
d/ Praktyczne tworzenie umów z zakresu rynku pracy

5. Narzędzia pracy HR Biznes Partnera (54h)
a/ Rekrutacje, dobór, adaptacja pracownicza
b/ Skuteczne motywowanie i wynagradzanie
c/ System ocen pracowniczych i Assessment Center
d/ Pomiar efektywności szkoleń
e/ Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych
f/ Dobre rozmowy rozstaniowe

6. Współpraca HR Biznes Partnera z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi (27h)
a/ Nawiązywanie kontaktów, rekomendacje i zapytania ofertowe
b/ Skuteczny przegląd ofert rynkowych
c/ Negocjacje

7. Development Center w praktyce (18h)

HR_BP-Program

Liczba godzin: 165 (2 semestry)

Ramona Bonk Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia HR-owiec z trzynastoletnim stażem zarówno w obszarach miękkiego jak i twardego HR-u: wynagrodzenia i benefity, rozwój i motywacja, biznes partnering, learning partnering, rekrutacje, współpraca ze związkami zawodowymi, employer branding. Wcześniej związana z branżą energetyczną (Siemens Sp. z o.o.) oraz budowlaną (Skanska S.A). Poza bieżącymi zadaniami zgłębia tematykę pozytywnej psychologii oraz zarządzania zmianą. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiów podyplomowych z obszaru HR w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pasjonatka życia. HR Manager Veolia Energia Łódź S.A.
Piotr Kruszyński Były Dyrektor Zarządzający w PizzaPortal.pl. Do PizzaPortal.pl dołączył w 2017 roku, obejmując początkowo stanowisko CFO, a następnie CEO. Pełniąc te funkcje, w ścisłej współpracy z Zarządem oraz inwestorami, czynnie uczestniczył w podejmowaniu strategicznych decyzji. Przeprowadził Pizz Portal.pl przez proces akwizycji – nabycie całości udziałów przez hiszpańskie Glovo za 35 mln EUR. Od połowy 2020 roku wspiera startupy jako Mentor Operacyjny w akceleratorze Startup Spark. Wcześniej pracował w m.in. Ernst & Young, Deloitte. Jest absolwentem International Faculty of Engineering na Politechnice Łódzkiej.
Wojciech Kurzyk Praktyk biznesu, certyfikowany trener wg Akademii Marschalla, certyfikowany mentor wg TTX Institute, wykładowca akademicki (Uniwersytet Łódzki, kierunek Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Logistyka), od prawie 10 lat właściciel agencji reklamowej Vibematters.
Maciej Rzepkowski Certyfikowany trener i coach z wieloletnim doświadczeniem. Certyfikowany trener Brian Tracy International, współtwórca Szkoły Sprzedaży i Zarządzania Sprzedażą Brian Tracy International, ekspert z zakresu wykorzystania Profilu Cech Osobowości Kwestionariusza Osobowości DIMENSIONS (Talent Q). Prowadził warsztaty dla największych firm w Polsce (m.in.. Citibank, Lotos, Bank Śląski i in.). Ma na koncie kilka tysięcy dni szkoleniowych. Absolwent UŁ.
dr Paweł Kaczorowski Ekonomista, ekspert w zakresie rynku pracy i sektora przedsiębiorstw. Wieloletni wykładowca (m.in.. Uniwersytet Łódzki, WSFI). Praktyk zarządzania. Ekspert w zakresie funduszy strukturalnych.

Wymagane dokumenty do rekrutacji:
1. Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI – pobierz (.pdf)
2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
3. Jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. płk. Jana Zientarskiego 1a lok 27, 26-615 Radom, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność: 6 100 zł
(istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Kontakt:
tel: 782 004 700, mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń. Studia uruchamiane po zgłoszeniu 8 uczestników.

Inne studia podyplomowe w Łodzi

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...