Komunikacja, negocjacje i zarządzanie emocjami w biznesie

Dostępność: Łódź, Kalisz
Semestry: 2.

Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie umiejętności pozwalających na poprawę jakości komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesowej. W trakcie zajęć, których większość ma charakter warsztatowy, uczestnicy studium poznają metody i narzędzia skutecznej wymiany informacji z uwzględnieniem emocji towarzyszących interakcjom.

Studia podyplomowe Komunikacja, negocjacje i zarządzanie emocjami w biznesie są ofertą dla kadry zarządzającej, osób prowadzących własny biznes, odpowiedzialnych za kontakty z klientami i dostawcami. Jest to oferta dla absolwentów wszystkich kierunków studiów nastawionych na rozwój swoich kompetencji.

 1. Komunikacja – podstawy teoretyczne (9h)
  1. Podstawowe pojęcia w procesie komunikacji
  2. Rodzaje i kanały komunikacji
  3. Style komunikacji
  4. Rutyna komunikacyjna
 2. Komunikacja interpersonalna (16h)
  1. Komunikacja jako sztuka rozumienia innych
  2. Modele komunikacyjne
  3. Filtry w komunikacji
  4. Komunikacja werbalna i niewerbalna – rola i znaczenie
  5. Komunikowanie aktywne (przekaz i odbiór komunikatów)
  6. Zakłócenia i bariery w procesach komunikacji
 3. Komunikacja w biznesie (24h)
  1. Specyfika komunikacji biznesowej
  2. Role w komunikacji w biznesie – komunikacja w zespole
  3. Rozmowy delegujące, monitorujące, egzekwująca
  4. Udzielanie informacji zwrotnej (feedbacku)
  5. Efektywność zebrań
 4. Wizerunek jako element komunikacji (16h)
  1. Autoprezentacja i budowanie wizerunku
  2. Zarządzanie sobą w czasie
  3. Wystąpienia publiczne
 5. Negocjacje w biznesie (24h)
  1. Techniki negocjacyjne
  2. Komunikacja perswazyjna
  3. Obrona przed manipulacjami w negocjacjach
 6. Emocje jako podstawa dobrych relacji biznesowych (16h)
  1. Rola emocji w świecie biznesu
  2. Umysł racjonalny, a umysł emocjonalny
  3. Znaczenie samoobserwacji i samoświadomości w ocenie stanów emocjonalnych
  4. Klucz do sukcesu – IQ czy EQ?
 7. Zarządzanie emocjami (24h)
  1. Metody i techniki pracy z emocjami
  2. Postawa i nastawienie
  3. Wzorce zachowań i samokontrola
  4. Przekonania i nawyki
 8. Konflikt i praca ze stresem w kontaktach biznesowych (16h)
  1. Najczęstsze przyczyny konfliktów
  2. Rodzaje konfliktów
  3. Konstruktywne zażegnywanie konfliktów
  4. Konflikt jako informacja zwrotna
  5. Techniki radzenia sobie ze stresem
 9. Komunikacja i praca z emocjami – ćwiczenia praktyczne (16h)

Program studiów do pobrania(.pdf)
Liczba godzin: 163 (2 semestry)

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

 1. Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI – pobierz (.pdf)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
 3. Jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Miejsce składania:
– Łódź: ul. Wróblewskiego 18/801
– Kalisz: ul. Widok 96A (gmach IV LO)
lub mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl 

Odpłatność: 3 450 zł
(istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Kontakt: tel: 42 639 91 10, 501 016 524, mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl 

Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń. Studia uruchamiane po zgłoszeniu 10 uczestników.

Inne studia podyplomowe

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...