Komunikacja, negocjacje i zarządzanie emocjami w biznesie

 

Semestry: 2.

Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie umiejętności pozwalających na poprawę jakości komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesowej. W trakcie zajęć, których większość ma charakter warsztatowy, uczestnicy studium poznają metody i narzędzia skutecznej wymiany informacji z uwzględnieniem emocji towarzyszących interakcjom.

Studia podyplomowe Komunikacja, negocjacje i zarządzanie emocjami w biznesie są ofertą dla kadry zarządzającej, osób prowadzących własny biznes, odpowiedzialnych za kontakty z klientami i dostawcami. Jest to oferta dla absolwentów wszystkich kierunków studiów nastawionych na rozwój swoich kompetencji.

 1. Komunikacja – podstawy teoretyczne (9h)
  1. Podstawowe pojęcia w procesie komunikacji
  2. Rodzaje i kanały komunikacji
  3. Style komunikacji
  4. Rutyna komunikacyjna
 2. Komunikacja interpersonalna (16h)
  1. Komunikacja jako sztuka rozumienia innych
  2. Modele komunikacyjne
  3. Filtry w komunikacji
  4. Komunikacja werbalna i niewerbalna – rola i znaczenie
  5. Komunikowanie aktywne (przekaz i odbiór komunikatów)
  6. Zakłócenia i bariery w procesach komunikacji
 3. Komunikacja w biznesie (24h)
  1. Specyfika komunikacji biznesowej
  2. Role w komunikacji w biznesie – komunikacja w zespole
  3. Rozmowy delegujące, monitorujące, egzekwująca
  4. Udzielanie informacji zwrotnej (feedbacku)
  5. Efektywność zebrań
 4. Wizerunek jako element komunikacji (16h)
  1. Autoprezentacja i budowanie wizerunku
  2. Zarządzanie sobą w czasie
  3. Wystąpienia publiczne
 5. Negocjacje w biznesie (24h)
  1. Techniki negocjacyjne
  2. Komunikacja perswazyjna
  3. Obrona przed manipulacjami w negocjacjach
 6. Emocje jako podstawa dobrych relacji biznesowych (16h)
  1. Rola emocji w świecie biznesu
  2. Umysł racjonalny, a umysł emocjonalny
  3. Znaczenie samoobserwacji i samoświadomości w ocenie stanów emocjonalnych
  4. Klucz do sukcesu – IQ czy EQ?
 7. Zarządzanie emocjami (24h)
  1. Metody i techniki pracy z emocjami
  2. Postawa i nastawienie
  3. Wzorce zachowań i samokontrola
  4. Przekonania i nawyki
 8. Konflikt i praca ze stresem w kontaktach biznesowych (16h)
  1. Najczęstsze przyczyny konfliktów
  2. Rodzaje konfliktów
  3. Konstruktywne zażegnywanie konfliktów
  4. Konflikt jako informacja zwrotna
  5. Techniki radzenia sobie ze stresem
 9. Komunikacja i praca z emocjami – ćwiczenia praktyczne (16h)

Program studiów do pobrania(.pdf)
Liczba godzin: 163 (2 semestry)

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

 1. Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI – pobierz (.doc)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
 3. Jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność: 3 900 zł
(istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Kontakt:
tel: 782 004 700, mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń. Studia uruchamiane po zgłoszeniu 10 uczestników.

Inne studia podyplomowe w Kaliszu

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...