Kształtowanie wizerunku publicznego. Prezentacje i wystąpienia publiczne.

Dostępność: Łódź, Kalisz
Semestry: 2.

Cel studiów: wyposażanie absolwenta w wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról publicznych. Kończąc studia absolwenci będą wyposażeni w narzędzia pozwalające samodzielnie przygotować i zaprezentować efektywne wystąpienie świadomie kreując swój wizerunek i mając świadomość wpływu tego na biznes.

Studia podyplomowe Kształtowanie wizerunku publicznego. Prezentacje i wystąpienia publiczne skierowane są do osób chcących nabyć umiejętności świadomego i efektywnego kreowania swojego wizerunku publicznego. Odbiorcami są osoby, dla których sposób prezencji, prowadzenia wystąpień publicznych, prowadzenia publicznych dyskusji, występowania w mediach jest kluczowy dla rozwoju kariery.

1. Rola public relations, wizerunku i mediów w kształtowaniu wizerunku
– Pojęcie wizerunku – czym jest wizerunek publiczny?
Jak rozumieć pojęcie public relations?
– Proces kreowania osoby, a kreowania wizerunku organizacji.
– Wykorzystywanie współczesnych mediów w kreowaniu wizerunku.
– Jak tworzyć pożądany przekaz? Strategie i sposoby kształtowania wizerunku.
– Osobowość, a wizerunek

2. Retoryka i erystyka
– Retoryka i erystyka znaczenie w kreowaniu wizerunku
– Funkcje retoryki. Sztuka przemawiania czy narzędzie perswazji?
– Właściwie posługiwanie się słowem w komunikacji – przygotowywanie mowy i     budowanie argumentacji.
– Narzędzia erystyki – chwyty erystyczne.
– Rola erystyki w debacie publicznej.

3. Komunikacja społeczna i wywieranie wpływu
– Kluczowe zasady efektywnej komunikacji w praktyce.
– Proces komunikacji – rodzaje komunikatów i kanały komunikacji.
– Komunikacja werbalna i niewerbalna.
– Specyfika komunikowania w budowaniu wizerunku.
– Narzędzia komunikacji i wywierania wpływu.
– Różnice pomiędzy wpływaniem a manipulowaniem.
– Panowanie nad emocjami w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.

4. Prezencja i autoprezentacja. Praca z postawą i głosem
– Rola wyglądu zewnętrznego i zachowania (postawa, nastawienie – postrzeganie).
– Znaczenie dopasowanego i efektywnego przekazu w prowadzeniu prezentacji i wystąpieniach publicznych.
– Przemówienia i wystąpienia publiczne – znaczenie komunikacji werbalnej – praca z głosem.
– Znaczenie komunikacji niewerbalnej – praca z postawą, przekonaniami i ciałem.

5. Przygotowywanie i prowadzenie wystąpienia/prezentacji
– Analiza sytuacji
– Przygotowanie scenariusza wystąpienia
– Wybór sposobu i metody prezentacji
– Właściwa aranżacja przestrzeni wystąpienia
– Określenie czasu wystąpienia

6. Wystąpienia i prezentacje – warsztaty praktyczne.

7. Sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie prezentacji
i wystąpień publicznych
– Rozpoznawanie symptomów stresu przed wystąpieniem publicznym. Negatywny wpływ emocji.
– Stres jako czynnik korzystny lub niekorzystny – kiedy stres motywuje, a kiedy przeszkadza?
– Stres jako efekt niewłaściwego przygotowania do prezentacji
– Sposoby i metody radzenia sobie ze stresem.

8. Biznesowe aspekty kształtowania wizerunku publicznego osoby i firmy
– Znaczenie świadomego kształtowanie wizerunku menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– Techniki tworzenia tożsamości firmy
– Kształtowanie wizerunku medialnego przedsiębiorstwa

Program studiów do pobrania (.pdf)
Liczba godzin: 180 (2 semestry)

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

  1. Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI – pobierz (.pdf)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  3. Jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Miejsce składania:
– Łódź: ul. Wróblewskiego 18/801
– Kalisz: ul. Widok 96A (gmach IV LO)
lub mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl 

Odpłatność: 3 500 zł
(istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Kontakt: tel: 42 639 91 10, 501 016 524, mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl 

Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń. Studia uruchamiane po zgłoszeniu 10 uczestników.

Inne studia podyplomowe

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...