Kształtowanie wizerunku publicznego. Prezentacje i wystąpienia publiczne.

 

Semestry: 2.

Cel studiów: wyposażanie absolwenta w wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról publicznych. Kończąc studia absolwenci będą wyposażeni w narzędzia pozwalające samodzielnie przygotować i zaprezentować efektywne wystąpienie świadomie kreując swój wizerunek i mając świadomość wpływu tego na biznes.

Studia podyplomowe Kształtowanie wizerunku publicznego. Prezentacje i wystąpienia publiczne skierowane są do osób chcących nabyć umiejętności świadomego i efektywnego kreowania swojego wizerunku publicznego. Odbiorcami są osoby, dla których sposób prezencji, prowadzenia wystąpień publicznych, prowadzenia publicznych dyskusji, występowania w mediach jest kluczowy dla rozwoju kariery.

1. Rola public relations, wizerunku i mediów w kształtowaniu wizerunku
– Pojęcie wizerunku – czym jest wizerunek publiczny?
Jak rozumieć pojęcie public relations?
– Proces kreowania osoby, a kreowania wizerunku organizacji.
– Wykorzystywanie współczesnych mediów w kreowaniu wizerunku.
– Jak tworzyć pożądany przekaz? Strategie i sposoby kształtowania wizerunku.
– Osobowość, a wizerunek

2. Retoryka i erystyka
– Retoryka i erystyka znaczenie w kreowaniu wizerunku
– Funkcje retoryki. Sztuka przemawiania czy narzędzie perswazji?
– Właściwie posługiwanie się słowem w komunikacji – przygotowywanie mowy i     budowanie argumentacji.
– Narzędzia erystyki – chwyty erystyczne.
– Rola erystyki w debacie publicznej.

3. Komunikacja społeczna i wywieranie wpływu
– Kluczowe zasady efektywnej komunikacji w praktyce.
– Proces komunikacji – rodzaje komunikatów i kanały komunikacji.
– Komunikacja werbalna i niewerbalna.
– Specyfika komunikowania w budowaniu wizerunku.
– Narzędzia komunikacji i wywierania wpływu.
– Różnice pomiędzy wpływaniem a manipulowaniem.
– Panowanie nad emocjami w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.

4. Prezencja i autoprezentacja. Praca z postawą i głosem
– Rola wyglądu zewnętrznego i zachowania (postawa, nastawienie – postrzeganie).
– Znaczenie dopasowanego i efektywnego przekazu w prowadzeniu prezentacji i wystąpieniach publicznych.
– Przemówienia i wystąpienia publiczne – znaczenie komunikacji werbalnej – praca z głosem.
– Znaczenie komunikacji niewerbalnej – praca z postawą, przekonaniami i ciałem.

5. Przygotowywanie i prowadzenie wystąpienia/prezentacji
– Analiza sytuacji
– Przygotowanie scenariusza wystąpienia
– Wybór sposobu i metody prezentacji
– Właściwa aranżacja przestrzeni wystąpienia
– Określenie czasu wystąpienia

6. Wystąpienia i prezentacje – warsztaty praktyczne.

7. Sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie prezentacji
i wystąpień publicznych
– Rozpoznawanie symptomów stresu przed wystąpieniem publicznym. Negatywny wpływ emocji.
– Stres jako czynnik korzystny lub niekorzystny – kiedy stres motywuje, a kiedy przeszkadza?
– Stres jako efekt niewłaściwego przygotowania do prezentacji
– Sposoby i metody radzenia sobie ze stresem.

8. Biznesowe aspekty kształtowania wizerunku publicznego osoby i firmy
– Znaczenie świadomego kształtowanie wizerunku menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– Techniki tworzenia tożsamości firmy
– Kształtowanie wizerunku medialnego przedsiębiorstwa

Program studiów do pobrania (.pdf)
Liczba godzin: 160 (2 semestry)

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

  1. Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI – pobierz (.doc)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  3. Jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Wróblewskiego 18/1101, 93-578 Łódź, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność: 4 500 zł
(istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Kontakt:
tel: 782 004 700, mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń. Studia uruchamiane po zgłoszeniu 8 uczestników.

Inne studia podyplomowe w Łodzi

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...