Manager Handlu Międzynarodowego

 

Semestry: 2.

Cel studiów: Od wielu lat problemem polskich przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) jest względnie mała obecność  na rynkach zagranicznych. O ile niemieckie firmy – nawet te małe, rodzinne – aktywnie zdobywają klientów poza granicami kraju, to ekspansja polskich firm na rynkach międzynarodowych dokonuje się mniej dynamicznie. Nasze studia mają na celu przełamać tą barierę.
Studia Manager handlu międzynarodowego dają praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające pozyskać klientów na rynkach zagranicznych, a także podbudowę teoretyczną pozwalającą prowadzić profesjonalnie działalność eksportową.

Studia podyplomowe Manager handlu międzynarodowego adresowane są m.in. do właścicieli oraz pracowników przedsiębiorstw, którzy chcą rozpocząć sprzedawać swoje produkty na rynkach zagranicznych, do pracowników firm logistycznych oraz transportowych obsługujących kontrakty międzynarodowe, a także do właścicieli start-upów planujących ekspansje międzynarodowa.

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (32h)
a/ uwarunkowania ekonomiczne handlu międzynarodowego
b/ ekonomiczne aspekty globalizacji
c/ międzynarodowe operacje finansowe

2. Zagadnienia prawne w handlu międzynarodowym (16h)
a/ podstawy prawa międzynarodowego
b/ regulacje prawne międzynarodowego przepływu towarów oraz osób

3. Instytucje wspierania eksportu (16h)
a/ instytucje wspierania eksportu w Polsce i zakres ich wsparcia
b/ instytucje certyfikujące
c/ modele współpracy z administracją rządową i samorządowa

4. Finansowanie eksportu (16h)
a/ narzędzia finansowania eksportu
b/ rola banków we finansowaniu eksportu
c/ dotacje na rozwój eksportu

5. Zamówienia publiczne UE i ONZ (12h)
a/ zamówienia publiczne instytucji Unii Europejskiej
b/ zamówienia publiczne agencji ONZ
c/ narzędzia aplikacji w zagranicznych zamówieniach publicznych

6. Uwarunkowania polityczno-kulturowe handlu międzynarodowego (32h)
a/ rola czynników kulturowych w biznesie
b/ negocjacje w biznesie a czynniki kulturowe
c/ wpływ czynników politycznych na biznes

7. Seminarium dyplomowe.

Program studiów do pobrania (.pdf)
Liczba godzin: 136 (2 semestry)

Fundacja Ambitna Polska
Face Maker Consulting
Portal Rynki Wschodnie

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

  1. Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI – pobierz (.doc)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  3. Jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Wróblewskiego 18/1101, 93-578 Łódź, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność: 5 100 zł
(istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Kontakt:
tel: 782 004 700, mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń. Studia uruchamiane po zgłoszeniu 8 uczestników.

Inne studia podyplomowe w Łodzi

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...