Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

Semestry: 2.

Cel studiów: Celem studiów Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw jest przekazanie kompletnej wiedzy dotyczącej zarządzania otoczeniem podatkowym przedsiębiorstw, możliwości legalnego, optymalnego obniżenia zobowiązań podatkowych i parapodatkowych przy uwzględnieniu ryzyka podatkowego.

Studia podyplomowe Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw skierowane są do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zajmujących się zarządzaniem mikro- i małym przedsiębiorstwem, zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem gospodarczym

1. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (16h)
a/ Sposoby podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
b/ Podejmowania działalności przez inne podmioty
c/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej

2. Źródła finansowania działalności MiSP (8h)

3. Umowy w kształtowaniu otoczenia ekonomicznego (16h)
a/ Umowy spółek
b/ Umowy cywilno-prawne (sprzedaż, zlecenie, dzieło, leasing itp.)
c/ Umowy o pracę

4. Podstawy prawa podatkowego (24h)
a/ Definicja podatku
b/ Podatki i ich znaczenie w działalności gospodarczej
– podatki bezpośrednie
– podatki pośrednie
– pozostałe podatki
c/ Opodatkowanie różnych form działalności gospodarczej

5. Postępowanie podatkowe (16h)

6. Ubezpieczenia społeczne w działalności gospodarczej (16h)
a/ Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne obciążające działalność gospodarczą
b/ Ubezpieczenia jako koszt działalności przedsiębiorstwa.

7. Optymalizacja obciążeń podatkowych i parapodatkowych (24h)
a/ Wpływ podatków na sytuacje finansową przedsiębiorstw
b/ Zasady optymalizacji podatkowej
c/ Optymalizacja poprzez wybór formy przedsiębiorstwa
d/ Optymalizacja poprzez zakład zagraniczny
e/ Strategie podatkowe w bieżącej działalności przedsiębiorstwa
f/ Pozostałe metody optymalizacji

8. Podstawy rachunkowości, sprawozdawczości podatkowej (18h)
a/ Zasady rachunkowości
b/ Ewidencja operacji gospodarczych
c/ Sprawozdawczość finansowa

9. Uproszczone formy księgowości (16h)
a/ Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
b/ Ryczałt ewidencjonowany
c/ Karta podatkowa

10. Sprawozdawczość podatkowa (16h)
a/ Sprawozdawczość w zakresie VAT
b/ Sprawozdawczość osób fizycznych
c/ Sprawozdawczość osób prawnych

Program studiów do pobrania (.pdf)
Liczba godzin: 171 (2 semestry)

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

  1. Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI – pobierz (.doc)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  3. Jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Wróblewskiego 18/1101, 93-578 Łódź, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność: 4 200 zł
(istnieje możliwość rozłożenia na raty)

Kontakt:
tel: 782 004 700, mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń. Studia uruchamiane po zgłoszeniu 8 uczestników.

Inne studia podyplomowe w Łodzi

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...

Zobacz więcej...